Fio – Mazowsze Lokalnie

Pod koniec marca wystartowaliśmy w konkursie powstałym z inicjatywy trzech organizacji: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Lokalnym ambasadorem projektu była Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej której dziękujemy. Udało się!!! Pozytywnie przeszliśmy oba etapy konkursowe. Dzięki temu możemy stworzyć zaplecze do naszych kolejnych działań. Dzisiaj (04.06.2019r) […]